Categories
Paslaugos Statyba

Medinių grindų šildymas

Elektrinė šildymo sistema yra suderinama su bet kokio tipo medinėmis grindų dangomis, jeigu griežtai laikomasi instaliavimo taisyklių. Termostatai, kurie riboja grindų temperatūrą, visuomet užtikrins, kad grindų konstrukcijos temperatūra atitiks tą, kurią rekomenduoja dangos gamintojas.

medinių grindų šildymas

Instaliuojamas galingumas

Bendros galios PB ir instaliuojamos galios PInst skaičiavimas atliekamas taip pat, kaip ir betoninių grindų pagrindiniam šildymui. Tačiau instaliavimas po medinėmis dangomis turi keletą apribojimų:

1. Instaliuojama galia po medinėmis grindimis ant gulekšnių PInst = 80 W/m2.
2. Instaliuojama galia į betonines grindis su medine danga PInst = 100 W/m2.
3. Instaliuojama galia į plonas grindis ant senų medinių grindų PInst = 100 W/m2
4. Medinių grindų ant betono pagrindo storis negali viršyti 25 mm.

Jei skaičiavimai rodo, kad PInst >80 W/m2 ar PInst >100 W/m2 atitinkamai, reikiamai patalpos šilumai pasiekti turi būti naudojama papildoma šildymo sistema.

Gaminio parinkimas
Grindų ant gulekšnių įrengimui rekomenduojame CTAV-10 šildymo kabelį, kurio galingumas yra 10 W/m, arba CTAE-100, CSCV-100 šildymo kabelių kilimėlį su galingumu – 100×W/m2 grindims su betono pagrindu.

Medinių grindų temperatūros reguliavimui naudojamas programuojamas elektroninis termostatas su laikmačiu C510T. Šis termostatas turi grindų temperatūros daviklį ir maksimalios temperatūros ribojimą. Termostatas automatiškai atjungia šildymą nutrūkus arba užtrumpinus temperatūros davikliui.

Instaliavimas
“Po” ar “ant” medinių grindų
Jei šildymas yra instaliuotas į betoną po medine danga ar ant senų medinių grindų, paviršiaus temperatūra negali viršyti 27oC. Todėl tokiai instaliacijai visuomet naudojamas grindų temperatūros daviklis. Šis temperatūros daviklis turi būti prijungtas prie termostato, turinčio temperatūros ribojimo funkciją. Medinėms grindims rekomenduojame C510T termostatą.

Maksimali instaliuojama galia į kvadratinį metrą PInst £ 100 W/m2.

Medinių grindų tiekėjus reikia perspėti, jog grindų pagrinde instaliuotas elektrinis šildymas, tada jie galės parinkti tinkamus klijus ir kt. Visuomet reikia paisyti grindų dangos gamintojų rekomendacijų.

Medinių grindų dangų tiekėjai turi tam tikrų reikalavimų šildymo sistemos paleidimui. Pavyzdžiui, prieš klojant medinę dangą:
· grindų šildymas turi būti įjungtas mažiausiai prieš 3 savaites,
· šildymo sistema 4 dienas turi veikti maksimaliu galingumu,
· paklojus medines grindis, betono temperatūra po danga turi būti žemesnė, nei 18oC,
· grindų temperatūra palaipsniui didinama per savaitę.

Pavyzdys
20 m2 virtuvės-svetainės apskaičiuoti šilumos nuostoliai yra 1600 W. Laisvo grindų ploto – tik 15 m2. Grindys – medinės ant betono.

1) Bendra instaliuojama galia turi būti 30 % didesnė už paskaičiuotus šilumos nuostolius, taigi:

2) Medinėms grindims ant betono maksimali instaliuojama galia į kvadratinį metrą PInst £ 100 W/m2, bendras instaliuojamas į laisvąjį plotą galingumas

3) Gautas rezultatas reiškia, kad vien tik grindų elektrinis šildymas negalės užtikrinti reikiamo patalpos apšildymo ir reikalingas papildomas šilumos šaltinis.
4) Artimiausias pagal leidžiamą instaliuoti galingumą kabelis yra CTAV-10, Pkab = 1500 W, L = 150 m.
5) RC-C atstumo skaičiavimas:

6) Grindų šildymo valdymui parenkamas programuojamas su grindų davikliu termostatas C510T.